โครงการ Project Base Learning (PBL) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : "หมูโซเชียล" ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ระบบข้อมูลหอพักชาย อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ระบบเช็คชื่อเข้าแถว ชวงเช้า วษท.สระแก้ว

เว็บไซต์ครูเปรมดอทคอม : สำหรับใช้ประกอบการทำงาน ประกอบการสอน และใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำระบบต่างๆของทางวิทยาลัย

Go to top