เกษตร 4.0

อีกหนึ่งผลงาน ที่หวังว่าจะเข้ามาช่วยเติมช่องว่างทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมเกษตรของไทย 

ทั้งใช้สำหรับการเรียนการสอน และใช้ประโยชน์กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรทุกชนิด ... นั่นคือ เว็บไซต์เกษตรเซเว่นดอทคอม

ปัญหาสำคัญของเกษตรกรไทยส่วนหนึ่งคือ การที่ไม่สามารถกำหนดราคาของสินค้าได้ด้วยตนเอง ไม่สามารถขายตรงให้กับผู้ซื้่อผู้บริโภค การเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายในยุคสมัยใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยนัก เราเชื่อว่า เกษตรกรไทยนั้นมีความสามารถในการเพาะปลูก ในการเลี้ยงสัตว์ ในการแปรรูปสินค้า ได้ดีในระดับหนึ่งอยู่แล้ว การพัฒนาตลาดออนไลน์ให้เข้มแข็ง และการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการผลิตจะช่วยให้เกษตรกรไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืน

เริ่มกรพัฒนาเว็บไซต์

นายสาโรช โกษารักษ์” ครูประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่ง ณ เวลานั้น รับราชการอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ได้หารือกับบรรดาเพื่อนร่วมงาน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในแต่ละสาขาวิชาชีพ เพื่อหาวิธีส่งเสริมให้วิทยาลัย ชุมชน และเกษตรกรในบริเวณนั้น สามารถเข้าใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้มากขึ้น ประกอบกับทางด้าน ครูสาโรช โกษารักษ์ พอจะมีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอยู่บ้าง จึงได้ริเริ่มในการจัดทำเว็บไซต์ขึ้นโดยใช้เงินทุนส่วนตัว และพยายามทำให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆว่า ด้วยความเชื่อเล็กๆว่า โซเชียลและเว็บไซต์ เป็นสิ่งที่ควรทำงานร่วมกัน

“เว็บไซต์เกษตรเซเว่น” ใช้เวลาในการพัฒนาอยู่ราว 5-6 เดือน ตามที่เวลาว่างจากงานประจำพอจะมี จึงได้เผยแพร่เว็บไซต์ตั้งแต่ ต้นปี 2561 เป็นต้นมา

นายณรงค์ แม่นปืน เกษตรกร จ.สระแก้ว

“ณรงค์ แม่นปืน” เกษตรกรในวิถีพอเพียง ณรงค์มีความขยัน เค้ามีร้านชำเล็กๆในหมู่บ้านอันห่างไกล ในอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระแก้ว เค้าเลี้ยงวัวอยู่ 4-5 ตัว เพื่อไว้เป็นทุนสำรอง และมีที่นา บ่อปลาจำนวนหนึ่ง เค้าไม่ได้ร่ำรวยมากมาย แต่เค้ามีมิตรมากมายในหมู่บ้าน ณรงค์เชื่อมั่นในวิถีทางแห่งเศรษฐกิจพอเพียง และเริ่มที่จะขายสินค้าเกษตรของเขาเองในรูปแบบที่มีการพัฒนาขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องสีข้าวขนาดเล็กเพื่อใฃ้บรรจุข้าวสาร ที่เค้าปลูกได้ในแต่ละปีเพื่อขายให้กับชาวบ้านในระแวกนั้น

คนรุ่นใหม่ มักจะมาพร้อมความคิดอันทันสมัย และมองหาสิ่งที่สะดวกสะบายมากขึ้น การใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอาหาร และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่ดี นอกจากจะช่วยรักษามูลค่าของผลผลิตให้คงอยู่ แต่ยังจะช่วยให้เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้ “เจ” นักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตร ที่อาจจะผันตัวมาเป็นผู้ผลิตในอนาคต เพราะบ้านของเค้าก็มีไร่หน่อไม้อยู่จำนวนนึง

แต่สำหรับ “แพม” นักศึกษาจากสถาบันเดียวกัน ที่ชื่นชอบในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้เกิดขึ้น การที่เธอมีความรู้ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี นั่นจะทำให้เธอสามารถคิดค้นและให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีความสนใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในลักษณะต่างๆ

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

บทความล่าสุด

Go to top