เช็คเลยครับ เงินเดือนเข้าวันไหน เข้ามากเข้าน้อยก็ยังเข้าอยู่ ตั้งใจทำงานให้เต็มที่นะ สู้ๆและเป็นกำลังใจให้  - กรมบัญชีกลาง กางปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินรับบำนาญ ประจำปี 2566

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกาศปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และ เงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้

ปฏิทินการจ่าย "เงินเดือนข้าราชการ” และ “ค่าจ้างลูกจ้างประจำ” ปี 2566

 • มกราคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 มกราคม 2566
 • กุมภาพันธ์ 2566 เงินเข้าบัญชี: 23 กุมภาพันธ์ 2566
 • มีนาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 28 มีนาคม 2566
 • เมษายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 25 เมษายน 2566
 • พฤษภาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 พฤษภาคม 2566
 • มิถุนายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 27 มิถุนายน 2566
 • กรกฎาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 25 กรกฎาคม 2566
 • สิงหาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 28 สิงหาคม 2566
 • กันยายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 กันยายน 2566
 • ตุลาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 ตุลาคม 2566
 • พฤศจิกายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 27 พฤศจิกายน 2566
 • ธันวาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 ธันวาคม 2566

 

เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย

บทความล่าสุด

Go to top