ข่าว ประกาศ

TOEIC คือ ข้อสอบทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ยื่นเข้าสมัครงาน เช่น สายการบิน ปรับตำแหน่ง ทั้งนี้ ข้อสอบ TOEIC มี 2 พาร์ท คือ Listening and Reading คะแนนเต็ม 990 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ค่าสอบ 1,800 บาท โดยผลสอบจะออกในวันถัดไปหลังสอบเสร็จ

ตามกำหนดการ จะประกาศผลในวันที่ 15 มีนาคม 2566

ประกาศแล้วจ้า  ลิ้งประกาศครับ

เนื่องจากเว็บหลักช้า เลย copy มา ไว้ที่โฟลเดอร์ google dive ที่นี่ครับ

Capture99999

 แจ้งประกาศ เรื่อง สถานศึกษาในโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Go to top