สมัครเรียน วิทยาลัยเกษตร นครราชสีมา

รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2563 ที่รวบรวม

ไฟล์เป็น pdf อ่านแยกแต่ละหัวข้อได้เลย

house visit

ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับครู | แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2562 ฟรี ข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2562

 • แนวข้อสอบ 2564 ล่าสุด ภาค ก. สอบครูผู้ช่วย อาชีวะ

  พอดีได้มาแล้วที่ส่งๆต่อมาบอกว่า เผยแพร่ต่อได้ครับ แปลงเป็น jpg ให้แล้วครับ สำหรับแนวข้อสอบ ภาค ก. 100 ข้อนี้ ถ้าทำได้ทั้งหมดนี้ก็มีลุ้นนะครับ

 • พอดีได้มาจากไลน์ที่ส่งต่อมาจากทางผู้ใหญ่ น่าจะเป็นแนวข้อสอบที่ครูๆทุกท่านสามารถเอาไปอ่านประกอบ เพื่อเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย 2563 รอบภายใน ได้นะครับ

 • หลักสูตรท้องถิ่น

  หลักสูตรโนราบิก ความเป็นมา : มโนราห์เป็นศิลปวัฒนธรรมการแสดงของภาคใต้ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน

 • แนวข้อสอบอุปมาอุปมัย สอบครูผู้ช่วย

  อุปมาอุปไมย หมายถึง การเปรียบเทียบกัน. ประกอบด้วยคำว่า อุปมา กับ อุปไมย. อุปมา ถ้าเป็นกริยา หมายถึง เปรียบเทียบ

 • แนวข้อสอบ สมรรถนะวิชาชีพครู

  สมรรถนะ เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคล ซี่งมีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลหรือเป็นไปตามเกณฑ์ หรือการมีผลงานที่โดดเด่นกว่าในการทำงานหรือสถานการณ์นั้น

 • รูปแบบการประเมินหลักสูตร

  รูปแบบการประเมินหลักสูตร        การประเมินหลักสูตรมีหลายรูปแบบด้วยกัน ดังที่ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544, หน้า 171)  ได้เสนอแนะไว้ 6 รูปแบบ ดังนี้ 

 • แนวข้อสอบ พรบ.อาชีวะ 2551

   การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี

Go to top