ดำเนินการนิทรรศการโดย แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา นำเสนอ/จัดนทรรศการที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566 ** ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4

บทความล่าสุด

Go to top