วินัยและการวินัย เป็นข้อควรปฏิบัติลำดับต้นๆที่ข้าราชการครูทุกคนจำเป็นต้องปฏิบัติอย่างเข้มแข็งตลอดไป หวังว่าว่าที่ครูผู้ช่วยทุกคนจะรักษาความดีของตนไว้ให้ได้ และโชคดีในการสอบครับ

 

ข้อสอบครู วินัยและการรักษาวินัย

ข้อสอบครู วินัยและการรักษาวินัย

ข้อสอบครู วินัยและการรักษาวินัย

ข้อสอบครู วินัยและการรักษาวินัย

ข้อสอบครู วินัยและการรักษาวินัย

ข้อสอบครู วินัยและการรักษาวินัย

ข้อสอบครู วินัยและการรักษาวินัย

ข้อสอบครู วินัยและการรักษาวินัย

ข้อสอบครู วินัยและการรักษาวินัย

ข้อสอบครู วินัยและการรักษาวินัย

ข้อสอบครู วินัยและการรักษาวินัย

ข้อสอบครู วินัยและการรักษาวินัย

ข้อสอบครู วินัยและการรักษาวินัย

ข้อสอบครู วินัยและการรักษาวินัย

ข้อสอบครู วินัยและการรักษาวินัย

ข้อสอบครู วินัยและการรักษาวินัย

ข้อสอบครู วินัยและการรักษาวินัย

ข้อสอบครู วินัยและการรักษาวินัย

ข้อสอบครู วินัยและการรักษาวินัย

Go to top