อุปมาอุปไมย หมายถึง การเปรียบเทียบกัน. ประกอบด้วยคำว่า อุปมา กับ อุปไมย. อุปมา ถ้าเป็นกริยา หมายถึง เปรียบเทียบ

เช่น ในเรื่องสามก๊กสำนวนเจ้าพระยาพระคลัง (หน) มีข้อความว่า “อันธรรมดาพี่น้องกันนั้นอุปมาเหมือนหนึ่งแขนซ้ายแขนขวา เหตุใดท่านจะมาคิดใจเบาตัดแขนซ้ายขวาเสียนั้นไม่ควร” อุปมา ถ้าเป็นคำนาม จะหมายถึง สิ่งหรือข้อความที่ยกมาเปรียบ เช่น วรรณคดีเรื่องระเด่นลันไดที่ว่า “สูงระหงทรงเพรียวเรียวลูด งามละม้ายคล้ายอูฐกะหลาป๋า” อูฐกะหลาป๋าเป็นอุปมาหรือเป็นข้อความที่ยกมาเปรียบรูปร่างของนางประแดะ

ส่วนคำว่า อุปไมย หมายถึง สิ่งหรือข้อความที่ยกมาเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เด่นชัดกว่าเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง เช่น “งามโอษฐ์ดังใบไม้อ่อน งามกรดังลายเลขา” โอษฐ์หรือปาก และกรหรือแขน เป็นคำอุปไมยหรือคำยกมาเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เด่นชัดกว่าคือลักษณะของใบไม้อ่อน และลวดลายที่จิตรกรบรรจงวาด

รวมข้อสอบอุปมาอุปมัย ครูผู้ช่วย

รวมข้อสอบอุปมาอุปมัย ครูผู้ช่วย

รวมข้อสอบอุปมาอุปมัย ครูผู้ช่วย

รวมข้อสอบอุปมาอุปมัย ครูผู้ช่วย

รวมข้อสอบอุปมาอุปมัย ครูผู้ช่วย

รวมข้อสอบอุปมาอุปมัย ครูผู้ช่วย

รวมข้อสอบอุปมาอุปมัย ครูผู้ช่วย

รวมข้อสอบอุปมาอุปมัย ครูผู้ช่วย

รวมข้อสอบอุปมาอุปมัย ครูผู้ช่วย

รวมข้อสอบอุปมาอุปมัย ครูผู้ช่วย

รวมข้อสอบอุปมาอุปมัย ครูผู้ช่วย

รวมข้อสอบอุปมาอุปมัย ครูผู้ช่วย

รวมข้อสอบอุปมาอุปมัย ครูผู้ช่วย

รวมข้อสอบอุปมาอุปมัย ครูผู้ช่วย

รวมข้อสอบอุปมาอุปมัย ครูผู้ช่วย

รวมข้อสอบอุปมาอุปมัย ครูผู้ช่วย

รวมข้อสอบอุปมาอุปมัย ครูผู้ช่วย

รวมข้อสอบอุปมาอุปมัย ครูผู้ช่วย

รวมข้อสอบอุปมาอุปมัย ครูผู้ช่วย

บทความล่าสุด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก foodnetworksolution.com

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหาร-อุตสาหกรรมเกษตร

บทความล่าสุด

Go to top