สมัครเรียน วิทยาลัยเกษตร นครราชสีมา

รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2563 ที่รวบรวม

ไฟล์เป็น pdf อ่านแยกแต่ละหัวข้อได้เลย

house visit

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ครูเปรม

นายสาโรช โกษารักษ์ : ปัจจุบันทำหน้าที่ครูผู้สอน ในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

Mr.Saroj Gosaarak, presented as teacher in department of Agro-Industry, Nakhonratchasiman College of Agricultural and Technology.

"ผมเป็นครู ที่จะทำภารกิจเพื่อในหลวง ร.9 ต่อไป ผมทำอย่างอื่นบ้าง บางอย่างเป็นประโยชน์ บางอย่างประหลาด"

พอดีได้มาจากไลน์ที่ส่งต่อมาจากทางผู้ใหญ่ น่าจะเป็นแนวข้อสอบที่ครูๆทุกท่านสามารถเอาไปอ่านประกอบ เพื่อเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย 2563 รอบภายใน ได้นะครับ

 ข้อสอบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการ

แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

แนวข้อสอบกฎหมายและการบริหารการจัดการศึกษา

แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น

แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย

แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมือง

 

บทความล่าสุด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก foodnetworksolution.com

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหาร-อุตสาหกรรมเกษตร

Go to top