9 โมดูลฮิตนี้ ครูเปรมก็ไม่รู้ได้มาจากไหน จำไม่ได้เหมือนกัน แต่ แนวข้อสอบข้างในนั้น ก็น่าจะเป็นความรู้ที่ดีเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการองค์กร อ่านผ่านๆไว้ก็ดีครับ

 u แนวข้อสอบ 9 โมดูลยอดฮิต

แนวข้อสอบ 9 โมดูลยอดฮิต

แนวข้อสอบ 9 โมดูลยอดฮิต

บทความล่าสุด

Go to top