แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบของครูหลายๆสังกัด รวมทั้งครูอาชีวะเราด้วยครับ สำหรับคนที่อ่านหนังสือพร้อมแล้ว แต่ยังมีอะไรขัดๆที่ยังไม่รู้สึกมั่นใจ .. การส้รางความมั่นใจอย่างนึงของเราๆ ก็มีเช่น การไปบน การไปขอพร

1. ข้อใดคือเจตนารมณ์ของ คสช. ก. ยุติความขัดแย้งของคนในชาติ ข. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ค. ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ภายใต้ระบบบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ง. ถูกทุกข้อ

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ครูผู้ช่วยทุกท่านเลยครับ รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ภาค ค ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บทความล่าสุด

Go to top