โครงการ Project Base Learning (PBL) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : "หมูโซเชียล" ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ระบบข้อมูลหอพักชาย อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ระบบเช็คชื่อเข้าแถว ชวงเช้า วษท.สระแก้ว

หลังวุ่นวายกับการตัดเกรดนักเรียนเสร็จแล้ว  เลยได้สูตรในการตัดเกรดนักเรียนนำมาแชร์กับเพื่อน ๆ บนเวบบล็อกค่ะ    ลองดูวิธีการที่ดิฉันนำสูตรจาก Excle มาช่วยในการทำงานจัดการตัดเกรดให้กับนักเรียนกันนะคะ

จากรูปด้านบน  เงื่อนไข ช่วงคะแนน จะเขียนสูตรได้ดังนี้

ถ้าค่าคะแนนในเซลล์ W น้อยกว่า 50   ตัดเกรดให้เป็น 0  เขียนได้                       W4<49,"0"

ถ้าคะแนนในเซลล์  "W  มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 54    ตัดเกรดให้เป็น 1  เขียนได้  W4<=54,"1"

ถ้าคะแนนในเซลล์ "W มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 59 ตัดเกรดให้เป็น 1.5 เขียนได้      W4<=59,"1.5"

ถ้าคะแนนในเซลล์ "W มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 64 ตัดเกรดให้เป็น 2  เขียนได้        W4<=64,"2"

ถ้าคะแนนในเซลล์ "W มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 69 ตัดเกรดให้เป็น 2.5 เขียนได้      W4<=69,"2.5"

ถ้าคะแนนในเซลล์ "W มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 74 ตัดเกรดให้เป็น 3 เขียนได้         W4<=74,"3"

ถ้าคะแนนในเซลล์ "W มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 79 ตัดเกรดให้เป็น 3.5 เขียนได้      W4<=79,"3.5"

ถ้าคะแนนในเซลล์ "W มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 80 ตัดเกรดให้เป็น 4 เขียนได้          W4>=80,"4"

เพราะฉะนั้นจะเขียนสูตรสำหรับกาารตัดเกรดได้ดังนี้

=IF(W4<49,"0",IF(W4<=54,"1",IF(W4<=59,"1.5",IF(W4<=64,"2",IF(W4<=69,"2.5",IF(W4<=74,"3",IF(W4<=79,"3.5",IF(W4>=80,"4"))))))))

 

ทำการ Copy สูตร ไปวางใน เซลล์ที่ต้องการได้ผลการคำนวณ ก็จะปรากฏเกรดที่เราต้องการทราบ  และในเซลล์อื่น ๆ ก็เพียงแค่เปลี่ยน ชื่อ เซลล์เท่านั้น  เช่น W5,W6 เป็นต้น

- See more at: http://teach.learnfreeware.com/2012/04/excle-if.html

สูตร Excel สำหรับตัดเกรด
$10.00
Go to top