ขณะนี้คุณอยู่ที่

Home


ครูเปรมดอทคอม
[หน้าแรก] ครูเปรมดอทคอม ... 2015 ปีนี้ Hardcore

E-Boook วิชา วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร ตอน อาหารหมัก (Food Fermentation) 

บทความล่าสุด !!!

 

 

มุม Download

Sourcerer แทรกโค้ดใน Joomla Article

All Video Download

ตัวนับสถิติ

JCE Editor

 ภาษาไทยของ joomla.5

เว็บไซต์ นศ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาที่สอน ณ ขณะนี้

- การแปรรูปอาหาร

- การถนอมอาหาร

- วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร

- โครงการ

- วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

- วิทยาศาสตร์ประยุกต์

- สัมมนา

-การโปรแกรมเว็บ 1

-เทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องเรียนเฉพาะทาง (ห้องครัวโลก)

 E-Learning สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

นางวิมล ไวยศยะวรรณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

E Book -Online :

1.ขนมไทย ( ปรับปรุง ปี 2555)

2.อาหารว่าง

3.อาหารครอบครัว 1/2556 

4.การสุขาภิบาลอาหาร 2/2557

นางสาวนิตยา ชะนะบุญ ตำแหน่ง ครูพิเศษ

หัวข้อเรียนออนไลน์ :

1.อาหารนานาชาติ 1/2556

2.อาหารอาเซียน 2/2557

นางสาวปวีณา เอี่ยมวิจารณ์ ตำแหน่ง ครูพิเศษ

หัวข้อเรียนออนไลน์ :

1.เบเกอรี่เบื้องต้น

2.เค้กและการแต่งหน้าเค้ก 1/2556

นายสาโรช โกษารักษ์ ตำแหน่ง ครูพิเศษ

E Book Online :

1.สัมมนาวิชาชีพอาหาร (ปี 55)

2.วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร

3.การถนอมและแปรรูปอาหาร 1/2556

4.การนำเสนออาหาร

นายวินัย สีทาหล้า ตำแหน่ง ครูพิเศษ

E Book Online : 

1.น้ำพริกเครื่องจิ้ม

2.เบเกอรี่เพื่อการค้า 1/2556

Newsflash

"เว็บไซต์ครูเปรมดอทคอม" .. กำลังอยู่ระหว่างการติดตั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาว่างอันน้อยนิดและอารมณ์อันแสนจะศิลปินของข้าพเจ้าเอง Shemale Porn
porn cartoon
hentai porn videos
mobile porn movies
young gay porn
naked celebrities
gay cocks
naked celebrities
nude celebrities
celebrity porn
อย่างไรก็ตามเว็บไซต์นี้หวังว่าจะเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาของ วอศ.เลย (และทั่วๆไปด้วย) การเผยแพร่ข้อมูลใดๆบนเว็บไซต์นี้กระผมขอรับผิดชอบแต่ผู้เดียว ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ กระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาล ฯลฯ ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในนี้นะครับ ...