โครงการ Project Base Learning (PBL) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : "หมูโซเชียล" ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ระบบข้อมูลหอพักชาย อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ระบบเช็คชื่อเข้าแถว ชวงเช้า วษท.สระแก้ว

กับกิจกรรมวันครู นั่นไง เช้าตรู่ .. ครูเปรม และบรรดาครูๆ ใน วอศ.เลย ก็ไปร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียง ในภาพ เป็น ครูเปรม นั่งง่วงตามธรรมชาติ

 

 ครูวิมล ไวยศยะวรรณ์ รับรางวัลครูยอดเยี่ยม รุ่นมินิไฟลเวท ประจำปี จาก ผวจ.เลย

น้าของครูเปรมเอง .. ประจำการ ณ รร.ศรีสงคราม (คาดว่าคงเป็นสงครามโลกครั้งที่ 2)

งานวันครู จ.เลย 16 มกราคม 2556
$120.00
$100.00
Go to top