โครงการ Project Base Learning (PBL) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : "หมูโซเชียล" ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ระบบข้อมูลหอพักชาย อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ระบบเช็คชื่อเข้าแถว ชวงเช้า วษท.สระแก้ว

แนะนำเพิ่มเติมคือ ให้ไปดูคำกล่าว สวัสดี ของประเทศต่างๆไว้นะครับ จำไม่อยาก อย่างน้อยก็ 1 คะแนน ครับ

asean 1

asean 1

asean 1

asean 1

asean 1

Go to top