โครงการ Project Base Learning (PBL) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : "หมูโซเชียล" ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ระบบข้อมูลหอพักชาย อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ระบบเช็คชื่อเข้าแถว ชวงเช้า วษท.สระแก้ว

 

นักเรียนช่วยตอบสอบถามกันหน่อยนะครับ ขอเฉพาะ นศ.อาชีวเลย ที่ยังศึกษาอยู่ ณ ปัจจุบันนี้นะครับ

{source}
<iframe src="https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dDhwNG4zM05pbUszZHV2TUJ4Q0FEMFE6MQ" width="760" height="1715" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading...</iframe>
{/source}

 

Go to top