โครงการ Project Base Learning (PBL) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : "หมูโซเชียล" ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ระบบข้อมูลหอพักชาย อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ระบบเช็คชื่อเข้าแถว ชวงเช้า วษท.สระแก้ว

02 Restaurant by night

สามารถทำการโหลดมาสำหรับอ่านประกอบการเรียนการสอนได้เลยนะครับ

 

1. คน (Man)

2. วัสดุ (Material)

3. การจัดการ (Management)

4. เครื่องดื่ม

Go to top