สมัครเรียน วิทยาลัยเกษตร นครราชสีมา

รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2563 ที่รวบรวม

ไฟล์เป็น pdf อ่านแยกแต่ละหัวข้อได้เลย

house visit

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ครูเปรม

นายสาโรช โกษารักษ์ : ปัจจุบันทำหน้าที่ครูผู้สอน ในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

Mr.Saroj Gosaarak, presented as teacher in department of Agro-Industry, Nakhonratchasiman College of Agricultural and Technology.

"ผมเป็นครู ที่จะทำภารกิจเพื่อในหลวง ร.9 ต่อไป ผมทำอย่างอื่นบ้าง บางอย่างเป็นประโยชน์ บางอย่างประหลาด"

General

ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับครู | แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2562 ฟรี ข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2562

 • แนวข้อสอบ 2564 ล่าสุด ภาค ก. สอบครูผู้ช่วย อาชีวะ

  พอดีได้มาแล้วที่ส่งๆต่อมาบอกว่า เผยแพร่ต่อได้ครับ แปลงเป็น jpg ให้แล้วครับ สำหรับแนวข้อสอบ ภาค ก. 100 ข้อนี้ ถ้าทำได้ทั้งหมดนี้ก็มีลุ้นนะครับ

 • พอดีได้มาจากไลน์ที่ส่งต่อมาจากทางผู้ใหญ่ น่าจะเป็นแนวข้อสอบที่ครูๆทุกท่านสามารถเอาไปอ่านประกอบ เพื่อเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย 2563 รอบภายใน ได้นะครับ

 • หลักสูตรท้องถิ่น

  หลักสูตรโนราบิก ความเป็นมา : มโนราห์เป็นศิลปวัฒนธรรมการแสดงของภาคใต้ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน

 • แนวข้อสอบอุปมาอุปมัย สอบครูผู้ช่วย

  อุปมาอุปไมย หมายถึง การเปรียบเทียบกัน. ประกอบด้วยคำว่า อุปมา กับ อุปไมย. อุปมา ถ้าเป็นกริยา หมายถึง เปรียบเทียบ

 • แนวข้อสอบ สมรรถนะวิชาชีพครู

  สมรรถนะ เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคล ซี่งมีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลหรือเป็นไปตามเกณฑ์ หรือการมีผลงานที่โดดเด่นกว่าในการทำงานหรือสถานการณ์นั้น

 • รูปแบบการประเมินหลักสูตร

  รูปแบบการประเมินหลักสูตร        การประเมินหลักสูตรมีหลายรูปแบบด้วยกัน ดังที่ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544, หน้า 171)  ได้เสนอแนะไว้ 6 รูปแบบ ดังนี้ 

 • แนวข้อสอบ พรบ.อาชีวะ 2551

   การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี

ONLINE COURSE : เรียนออนไลน์ในวิชาทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร และ เทคโนลยีอาหาร

Here, wed like to show you how JSN Medis can be utilized for multiple kinds of websites, staring from simple personal website ending with professional news portal. All content are fictions and serves for demo purpose only.

 • News Portal / Online magazine
 • Personal website / Blog
 • Corporate website / Service providers
 • Community website / Fan clubs
 • Online shops

Here are some real life examples of JSN Medis.

ONLINE COURSE : เรียนออนไลน์กับครูเปรม ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบการสอบครูผู้ช่วย

ได้พยายามรวบรวมมาเก็บไว้ที่นี่ให้ได้มากที่สุด และเท่าที่เวลาจะอำนวยครับ

Read More

เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน

อาจจะเป็นทั้งชีท ภาพประกอบ หรือ เอกสารความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Read More

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการสอน - แผนจัดการเรียนรู้

รวมแผนการสอนส่วนตัว และของครูท่านอื่นที่น่าเป็นประโยชน์

Read More

วิจัยชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียน

แนวทาง-ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งของตัวเองและครูท่านอื่น

Read More

ข่าวครู
ข่าวสารเกี่ยวกับครูไทย

รวมข่าวสารต่างๆของครูไทย ระเบียบ นโยบาย เกณฑ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

Read More

เกษตร 4.0
เกษตรไทย 4.0

รวมความรู้เกี่ยวกับ Future Farmer - ที่น่ามีประโยชน์กับ เกษตร 4.0

Read More

บทความล่าสุด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก foodnetworksolution.com

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหาร-อุตสาหกรรมเกษตร

Go to top