โครงการ Project Base Learning (PBL) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : "หมูโซเชียล" ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ระบบข้อมูลหอพักชาย อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ระบบเช็คชื่อเข้าแถว ชวงเช้า วษท.สระแก้ว


เอกสารประกอบ และ E Book

 

 

วิชา การถนอมอาหาร  ปีการศึกษา 2/2556


โดย อ.สาโรช โกษารักษ์

 


เข้าดู E-Book ที่นี่


ได้รับการอนุญาตแล้วจาก Prof.Brian Nummer แห่ง Utha State University อยู่ระหว่างการแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย

แปลและเรียบเรียบจาก - National Center for Home Food Preservation - PowerPoint PPT Presentation

 

E Book: การถนอมและแปรรูปอาหาร
$152.00
Go to top