โครงการ Project Base Learning (PBL) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : "หมูโซเชียล" ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ระบบข้อมูลหอพักชาย อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ระบบเช็คชื่อเข้าแถว ชวงเช้า วษท.สระแก้ว

 

เข้าสู่เนื้อหา E Book เบเกอรี่เพื่อการค้า


ปีการศึกษา 2/2556

โดย

ครูวินัย สีทาหล้า


คลิ๊กที่นี

Go to top