โครงการ Project Base Learning (PBL) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : "หมูโซเชียล" ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ระบบข้อมูลหอพักชาย อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ระบบเช็คชื่อเข้าแถว ชวงเช้า วษท.สระแก้ว

 

เข้าชม E Book วิชาอาหารครอบครัว ตอนที่

ครูวิมล ไวยศยะวรรณ์

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

 

ประจำปีการศึกษา 2/2556 


คลิ๊กที่นี่

 

Go to top