โครงการ Project Base Learning (PBL) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : "หมูโซเชียล" ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ระบบข้อมูลหอพักชาย อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ระบบเช็คชื่อเข้าแถว ชวงเช้า วษท.สระแก้ว

อาหารว่าง


อาหารว่างแบ่งตามรสชาติได้ 2 ชนิด คือ

1. อาหารว่างคาว ได้แก่ ขนมจีบ แซนด์วิช ปั้นสิบทอด สาคูไส้หมู ซาลาเปา ฯลฯ
2. อาหารว่างหวาน ได้แก่ คุกกี้ต่างๆ เค้กต่างๆ ขนมปุยฝ้าย ขนมดอกลำดวน ขนมสอดไส้ พายไส้ต่างๆ เป็นต้น

ลักษณะของอาหารว่าง
อาหารว่างแบ่งตามลักษณะได้ 4 ประเภท คือ

1. อาหารว่างที่เป็นอาหารแบบแห้ง ได้แก่

- ข้าวตังหน้าตั้ง
- ขนมจีบ ซาลาเปา
- สาคูไส้หมู
- ปั้นสิบนึ่งหรือทอด
- คุกกี้ บิสกิต
- เค้กต่างๆ

2. อาหารว่างชนิดน้ำ ได้แก่
- ก๋วยเตี๋ยวน้ำ หมู เป็ด ไก่
- มะกะโรนีน้ำ
- โจ๊กหมู กุ้ง ไก่
- เครื่องดื่มร้อน เย็น

3. อาหารว่างประเภทกับแกล้ม อาหารประเภทนี้ใช้รับประทานกับเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารประเภทยำ ลาบ พล่าต่างๆ ของทอด อาหารขบเคี้ยว เช่น

- ยำไส้กรอก
- ยำอังวะ
- ยำเล็บมือนาง
- ยำปลากรอบ
- ลาบหมู
- ลาบเนื้อ
- ลาบเป็ดและลาบอื่นๆ
- ปลาทอดต่างๆ

4. อาหารว่างแบบค็อกเทล
อาหารว่างแบบค็อกเทล ได้แก่ พวกแซนด์วิชต่างๆ ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ หรือออร์เดิร์ฟ ชนิดต่างๆ ข้าวเกรียบทอด มันทอด ถั่วทอดกับแกล้มที่เป็นชิ้นเล็กๆ หยิบง่ายสะดวกแก่การรับประทาน

เอกสารอ้างอิง : อุบล ดีสวัสดิ์ . (2549). อาหารว่าง. กรุงเทพฯ : เพชรการเรือน.

เข้าสู่ E-BOOK โดยคลิ๊กที่นี่
โดย นายวินัย สีทาหล้า
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
Go to top