โครงการ Project Base Learning (PBL) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : "หมูโซเชียล" ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ระบบข้อมูลหอพักชาย อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ระบบเช็คชื่อเข้าแถว ชวงเช้า วษท.สระแก้ว


วิจัยชั้นเรียน


อ.วิมล ไวยศยะวรรณ์

การศึกษาลักษณะของบุคลิกภาพของครูต่อความสนใจในการเรียน

ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ประจำปีการศึกษา 2555

 

Loading...
Go to top