โครงการ Project Base Learning (PBL) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : "หมูโซเชียล" ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ระบบข้อมูลหอพักชาย อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ระบบเช็คชื่อเข้าแถว ชวงเช้า วษท.สระแก้ว

 

korat58 249

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยออาชีวศึกษาเลย ได้้จัดโครงการไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ ณ ร้านบ้านขนมไทย - ศูนย์เตียหงี่เฮียงเจ้าสัว และสถานที่อื่นๆ อีกเล็กน้อย สร้างความร้อนเหนียว เนอะหนะให้กับนักศึกษาเป็นอย่างดี ผู้เรียนได้ไปเยี่มชมวัดศาลาลอย สักการะย่าโม พร้อมไหว้พระขอพร ทำบุญอีกตะหาก ขอขอบพระคุณ ทุกฝ่ายที่เจียดเงินมาให้เราใช้ดำเนินการโครงการนี้ ซึ่งจรริงๆ แลล้วมันไม่พอ ควักเข้าไปเอง 1,600 บาท ..หึหึ

 

Go to top