โครงการ Project Base Learning (PBL) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : "หมูโซเชียล" ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ระบบข้อมูลหอพักชาย อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ระบบเช็คชื่อเข้าแถว ชวงเช้า วษท.สระแก้ว

งานจ้างจำนวนแขกเยอะมากใช้ได้ แผนกอาหารฯ รับผิดชอบเป็นซุ้มอาหารเช่นเคย ตื่นตี 3-4 มาเตรียม ภาระกิจครูเปรม ขนอุปกรณ์และถังเแก๊สเช่นเดิม พร้อมกับแจมผัดผักหญ้าตามลำเค็ญ

 

Go to top