โครงการ Project Base Learning (PBL) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : "หมูโซเชียล" ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ระบบข้อมูลหอพักชาย อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ระบบเช็คชื่อเข้าแถว ชวงเช้า วษท.สระแก้ว

เนื่องจาก วอศ.เลย ขาดแคลนพนักงานขับรถ ครูเปรม เลยรับหน้าที่ขับรถส่วนตัว พาคณะแผนกอาหารฯ ไปส่ง ณ อ.ภูเรือ ตามระเบียบ

 

 

งานคริสมาตร์ภูเรือ 2555
$70.00
$60.00
Go to top